Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

100,73 €

Pressupost inicial

4,45 M€

% sobre el total del press.

10,19 %

Mitjana despesa provincial

4,17 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 28,66% 1,28 M€
Urbanisme 5,62% 250.040 €
Habitatge 0,00% 0 €
Vies públiques 65,73% 2,93 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 69,81% 3,11 M€
Despeses corrents en béns i serveis 29,40% 1,31 M€
Transferències corrents 0,79% 35.155 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació