Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Pressupost inicial / hab.

8,92 €

Pressupost inicial

394.260,85 €

% sobre el total del press.

0,90 %

Mitjana despesa provincial

1,22 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 29,32% 115.605,85 €
Comerç 49,35% 194.550 €
Ordenació i promoció turística 2,82% 11.105 €
Altres actuacions sectorials 18,52% 73.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,22% 87.605,85 €
Despeses corrents en béns i serveis 55,43% 218.550 €
Transferències corrents 22,35% 88.105 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació