Cultura

Pressupost inicial / hab.

30,36 €

Pressupost inicial

1,31 M€

% sobre el total del press.

3,63 %

Mitjana despesa provincial

1,67 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 32,88% 430.074,15 €
Biblioteques i arxius 9,42% 123.292,4 €
Museus i arts plàstiques 1,32% 17.265 €
Promoció cultural 15,89% 207.903 €
Arts escèniques 3,87% 50.650 €
Lleure i temps lliure 19,46% 254.590 €
Festes populars i celebracions 17,16% 224.425 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 27,29% 356.966,55 €
Despeses corrents en béns i serveis 54,30% 710.310 €
Transferències corrents 18,42% 240.923 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació