Esport

Pressupost inicial / hab.

19,88 €

Pressupost inicial

856.902,44 €

% sobre el total del press.

2,38 %

Mitjana despesa provincial

743.861,75 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 27,78% 238.047,44 €
Promoció i foment de l'esport 27,28% 233.745 €
Instal·lacions esportives 44,94% 385.110 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 27,78% 238.047,44 €
Despeses corrents en béns i serveis 63,57% 544.755 €
Transferències corrents 8,65% 74.100 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació