L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 15 abril 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

13 %
Ingressos pressupostats 50,12 M€
Ingressos executats 6,54 M€
El 2023 l'execució va ser del 101 %

Execució de despeses

19 %
Despeses pressupostades 50,12 M€
Despeses executades 10,02 M€
El 2023 l'execució va ser del 103 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria