L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 19 maig 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

115 %
Ingressos pressupostats 39,82 M€
Ingressos executats 46,12 M€
El 2013 l'execució va ser del 107 %

Execució de despeses

110 %
Despeses pressupostades 39,82 M€
Despeses executades 44,08 M€
El 2013 l'execució va ser del 106 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria