Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 30 novembre 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

107 %
Ingressos pressupostats 39,69 M€
Ingressos executats 42,57 M€
El 2012 l'execució va ser del 109 %

Execució de despeses

106 %
Despeses pressupostades 39,17 M€
Despeses executades 41,57 M€
El 2012 l'execució va ser del 105 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria