L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 26 febrer 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

101 %
Ingressos pressupostats 49,96 M€
Ingressos executats 50,81 M€
El 2022 l'execució va ser del 107 %

Execució de despeses

103 %
Despeses pressupostades 49,96 M€
Despeses executades 51,89 M€
El 2022 l'execució va ser del 104 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria