Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 14 juny 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

100 %
Ingressos pressupostats 44,33 M€
Ingressos executats 44,33 M€
El 2015 l'execució va ser del 100 %

Execució de despeses

100 %
Despeses pressupostades 44,33 M€
Despeses executades 44,33 M€
El 2015 l'execució va ser del 100 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria