Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 17 novembre 2018.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

81 %
Ingressos pressupostats 44,9 M€
Ingressos reals 36,8 M€
El 2017 l'execució va ser del 134 %

Execució de despeses

73 %
Despeses pressupostades 45,2 M€
Despeses reals 33,4 M€
El 2017 l'execució va ser del 105 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria