Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 12 desembre 2018.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

112 %
Ingressos pressupostats 42,5 M€
Ingressos reals 48,1 M€
El 2014 l'execució va ser del 115 %

Execució de despeses

113 %
Despeses pressupostades 42,5 M€
Despeses reals 48,3 M€
El 2014 l'execució va ser del 110 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria