L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 15 abril 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

98 %
Ingressos pressupostats 46,85 M€
Ingressos executats 46,14 M€
El 2020 l'execució va ser del 102 %

Execució de despeses

97 %
Despeses pressupostades 46,85 M€
Despeses executades 45,78 M€
El 2020 l'execució va ser del 97 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria