Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 27 novembre 2021.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

105 %
Ingressos pressupostats 44,31 M€
Ingressos executats 46,96 M€
El 2018 l'execució va ser del 105 %

Execució de despeses

105 %
Despeses pressupostades 44,35 M€
Despeses executades 46,85 M€
El 2018 l'execució va ser del 101 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria