Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 22 setembre 2019.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

65 %
Ingressos pressupostats 44,31 M€
Ingressos executats 29,03 M€
El 2018 l'execució va ser del 105 %

Execució de despeses

62 %
Despeses pressupostades 44,35 M€
Despeses executades 27,93 M€
El 2018 l'execució va ser del 101 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria