Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 17 Novembre 2017.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

110 %
Ingressos pressupostats 43,7 M€
Ingressos reals 48,3 M€
El 2016 l'execució va ser del 101 %

Execució de despeses

77 %
Despeses pressupostats 43,7 M€
Despeses reals 34 M€
El 2016 l'execució va ser del 102 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria