Serveis públics bàsics

Despesa pres. / hab.

272,55 €

Despesa pressupostada

11,93 M€

% sobre el total del press.

30,45 %

Mitjana despesa provincial

7,46 M€

Sobre aquesta partida

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. S'hi inclouen quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 16,06% 1,92 M€
Habitatge i urbanisme 33,84% 4,04 M€
Benestar comunitari 35,98% 4,29 M€
Medi ambient 14,13% 1,69 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 32,60% 3,89 M€
Despeses corrents en béns i serveis 57,19% 6,82 M€
Transferències corrents 0,41% 48.985 €
Inversions reals 9,80% 1,17 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat