Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

288,86 €

Pressupost inicial

12,45 M€

% sobre el total del press.

15,38 %

Mitjana despesa provincial

18,84 M€

Sobre aquesta partida

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. S'hi inclouen quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 17,10% 2,13 M€
Habitatge i urbanisme 35,53% 4,42 M€
Benestar comunitari 34,57% 4,3 M€
Medi ambient 12,81% 1,59 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,73% 4,32 M€
Despeses corrents en béns i serveis 52,12% 6,49 M€
Transferències corrents 0,30% 37.925 €
Inversions reals 12,10% 1,51 M€
Transferències de capital 0,75% 94.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat