Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica l’esborrany del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert amb l'oposició i els veïns i veïnes. Entre tots i totes podem elaborar el pressupost més adient per a Sant Feliu de Llobregat.

Última actualització: 23 gener 2019.

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2019

Despesa per habitant

1.002,6 €
2,03 % menys vs 2018

Despesa total

44,3 M€
2,03 % menys vs 2018

Estalviament net

15,3 €
7,45 % menys vs 2018

Nivell d'endeutament

40,7 €
3,02 % menys vs 2018

Capacitat d'autofinançament

69,3 €
1,23 % menys vs 2018

Proposta per al 2019

Quantitat % s/ Total vs. 2018
Deute públic Deute públic 3.238.313 € 7,31%
-10,00%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.055.461 € 6,89%
+ 4,51%
Habitatge i urbanisme 4.995.196 € 11,27%
+ 3,96%
Benestar comunitari 3.495.142 € 7,89%
+ 1,74%
Medi ambient 1.756.440 € 3,96%
+ 1,11%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 83.701 € 0,19%
0,00%
Serveis socials i promoció social 3.903.924 € 8,81%
+ 7,46%
Foment de l'ocupació 1.103.015 € 2,49%
-31,38%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 87.636 € 0,20%
+ 2,06%
Educació 3.841.325 € 8,67%
+ 3,64%
Cultura 2.084.101 € 4,70%
-42,04%
Esport 2.887.185 € 6,52%
+ 53,01%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 478.865 € 1,08%
+ 33,24%
Transport públic 187.200 € 0,42%
-19,52%
Infraestructures 1.193.600 € 2,69%
-12,17%
Altres actuacions de caràcter econòmic 585.971 € 1,32%
+ 0,64%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.352.975 € 3,05%
-11,45%
Serveis de caràcter general 6.631.767 € 14,97%
-6,69%
Administració financera i tributària 1.218.834 € 2,75%
+ 32,37%
Transferències a altres administracions públiques 2.134.075 € 4,82%
+ 4,21%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.238.313 € 73 € 7,31 %
Serveis públics bàsics 13.302.239 € 301 € 30,02 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.090.640 € 115 € 11,49 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 8.900.248 € 201 € 20,08 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.445.636 € 55 € 5,52 %
Actuacions de caràcter general 11.337.650 € 257 € 25,58 %
Total 44.314.725 € 1.002,64 €