Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica l’esborrany del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert amb l'oposició i els veïns i veïnes. Entre tots i totes podem elaborar el pressupost més adient per a Sant Feliu de Llobregat.

Última actualització: 27 novembre 2021.

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2022

Despesa per habitant

1.037,16 €
0,64 % més vs anterior

Despesa total

47,16 M€
0,64 % més vs anterior

Estalviament net

0 €
100,00 % menys vs 2021

Nivell d'endeutament

31,89 €
1,94 % menys vs 2021

Capacitat d'autofinançament

66.9 %
2,02 % menys vs 2021

Proposta per al 2022

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Deute públic Deute públic 2.907.218,00 € 6,17%
+ 11,38%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.524.881,20 € 7,47%
+ 3,90%
Habitatge i urbanisme 5.188.046,25 € 11,00%
-2,32%
Benestar comunitari 4.620.010,00 € 9,80%
+ 13,85%
Medi ambient 2.588.922,40 € 5,49%
+ 13,29%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 99.138,60 € 0,21%
+ 14,98%
Serveis socials i promoció social 4.233.701,05 € 8,98%
+ 4,58%
Foment de l'ocupació 965.247,75 € 2,05%
-17,11%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 85.950,50 € 0,18%
+ 2,65%
Educació 3.762.990,85 € 7,98%
-3,25%
Cultura 1.863.365,60 € 3,95%
-6,84%
Esport 1.054.753,45 € 2,24%
-12,23%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 467.557,75 € 0,99%
+ 28,24%
Transport públic 405.610,00 € 0,86%
+ 61,29%
Infraestructures 1.305.020,00 € 2,77%
+ 2,79%
Altres actuacions de caràcter econòmic 614.160,85 € 1,30%
-0,23%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.593.504,05 € 3,38%
-2,33%
Serveis de caràcter general 7.947.998,45 € 16,85%
+ 6,01%
Administració financera i tributària 1.581.530,25 € 3,35%
-43,94%
Transferències a altres administracions públiques 2.347.097,00 € 4,98%
+ 3,30%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 2.907.218,00 € 63,94 € 6,17 %
Serveis públics bàsics 15.921.859,85 € 350,18 € 33,76 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.298.087,40 € 116,53 € 11,24 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.767.060,40 € 148,83 € 14,35 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.792.348,60 € 61,41 € 5,92 %
Actuacions de caràcter general 13.470.129,75 € 296,26 € 28,56 %
Total 47.156.704,00 € 1.037,16 €