Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

295,75 €

Pressupost inicial

13,5 M€

% sobre el total del press.

27,02 %

Mitjana despesa provincial

9,21 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 12,74% 1,72 M€
Serveis de caràcter general 56,84% 7,67 M€
Administració financera i tributària 12,11% 1,63 M€
Transferències a altres administracions públiques 18,32% 2,47 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,96% 5,8 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,17% 3,8 M€
Despeses financeres 0,35% 47.500 €
Transferències corrents 19,27% 2,6 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 1,97% 265.900 €
Inversions reals 7,28% 982.597 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació