Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

37,67 €

Pressupost inicial

1,72 M€

% sobre el total del press.

3,44 %

Mitjana despesa provincial

478.725,12 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de la seva representació. S'inclouen les assignacions i indemnitzacions dels membres de la corporació, dietes i despeses de viatge. També es contemplen les de material i les necessàries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 1,72 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 79,61% 1,37 M€
Despeses corrents en béns i serveis 8,97% 154.180 €
Transferències corrents 5,03% 86.400 €
Inversions reals 6,40% 110.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació