Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

35,82 €

Pressupost inicial

1,63 M€

% sobre el total del press.

3,27 %

Mitjana despesa provincial

2,42 M€

Sobre aquesta partida

Totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'Ajuntament. Per exemple, despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; tributs, formació i actualització de padrons fiscals. També s’inclouen les referents a la construcció i millora d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 37,76% 617.320,4 €
Gestió del patrimoni 33,03% 539.980 €
Gestió del deute i de la tresoreria 29,21% 477.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 37,74% 617.020,4 €
Despeses corrents en béns i serveis 26,32% 430.300 €
Despeses financeres 2,91% 47.500 €
Inversions reals 33,03% 539.980 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació