Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

168,10 €

Pressupost inicial

7,67 M€

% sobre el total del press.

15,36 %

Mitjana despesa provincial

5,21 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 69,70% 5,35 M€
Participació ciutadana 1,32% 101.196 €
Comunicacions internes 25,51% 1,96 M€
Imprevistos i funcions no classificades 3,47% 265.900 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,70% 3,81 M€
Despeses corrents en béns i serveis 41,95% 3,22 M€
Transferències corrents 0,55% 42.320 €
Fons de contingència i altres imprevistos 3,47% 265.900 €
Inversions reals 4,34% 332.617 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació