Comunicacions internes

Pressupost inicial / hab.

42,88 €

Pressupost inicial

1,96 M€

% sobre el total del press.

3,92 %

Mitjana despesa provincial

5,43 M€

Sobre aquesta partida

Comunicacions internes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 57,43% 1,12 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,01% 783.150 €
Transferències corrents 0,26% 5.000 €
Inversions reals 2,30% 45.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació