Administració general

Pressupost inicial / hab.

117,17 €

Pressupost inicial

5,35 M€

% sobre el total del press.

10,70 %

Mitjana despesa provincial

3,08 M€

Sobre aquesta partida

Administració General.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,28% 2,69 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,02% 2,35 M€
Transferències corrents 0,32% 17.320 €
Inversions reals 5,38% 287.617 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació