Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

118,81 €

Despesa pressupostada

5,2 M€

% sobre el total del press.

13,28 %

Mitjana despesa provincial

3,06 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la salut, educació, cultura, oci, temps lliure, esport i, en general, tot allò que millori la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Salut 1,99% 103.679,35 €
Educació 49,18% 2,56 M€
Cultura 29,43% 1,53 M€
Esport 19,40% 1,01 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 31,57% 1,64 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,86% 2,49 M€
Transferències corrents 11,80% 613.531 €
Inversions reals 8,77% 456.250 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat