Material, subministraments i d'altres

Despesa pres. / hab.

250,10 €

Despesa pressupostada

10,78 M€

% sobre el total del press.

29,94 %

Mitjana despesa provincial

5,04 M€

Sobre aquesta partida

Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Ordinari no inventariable 0,76% 82.135 €
Subministraments 11,90% 1,28 M€
Serveis de telecomunicacions 2,93% 316.300 €
Transports 0,39% 42.170 €
Primes d'assegurances 1,70% 183.590 €
Tributs 0,04% 4.550 €
Despeses diverses 5,43% 585.679 €
Treballs fets per altres empreses i professionals 76,83% 8,28 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat