Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

349,81 €

Pressupost inicial

15,9 M€

% sobre el total del press.

31,83 %

Mitjana despesa provincial

14,27 M€

Sobre aquesta partida

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. S'hi inclouen quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 21,97% 3,49 M€
Habitatge i urbanisme 34,68% 5,52 M€
Benestar comunitari 27,56% 4,38 M€
Medi ambient 15,78% 2,51 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació