Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

54,97 €

Pressupost inicial

2,51 M€

% sobre el total del press.

5,02 %

Mitjana despesa provincial

1,13 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient. Per exemple, inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal; defensa contra incendis forestals o delimitació i fitació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 8,07% 202.596,3 €
Parcs i jardins 71,11% 1,78 M€
Protecció i millora del medi ambient 20,81% 522.199 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 7,00% 175.596,3 €
Despeses corrents en béns i serveis 59,94% 1,5 M€
Transferències corrents 1,56% 39.140 €
Inversions reals 30,74% 771.335 €
Transferències de capital 0,76% 19.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació