Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

120,85 €

Pressupost inicial

5,52 M€

% sobre el total del press.

11,04 %

Mitjana despesa provincial

5,56 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 28,21% 1,56 M€
Urbanisme 12,59% 694.652 €
Habitatge 3,35% 184.598 €
Vies públiques 55,85% 3,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 62,25% 3,43 M€
Despeses corrents en béns i serveis 27,15% 1,5 M€
Transferències corrents 1,23% 67.821 €
Inversions reals 2,42% 133.500 €
Transferències de capital 6,95% 383.380 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació