Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

296,53 €

Pressupost inicial

13,3 M€

% sobre el total del press.

29,99 %

Mitjana despesa provincial

12,48 M€

Sobre aquesta partida

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. S'hi inclouen quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 22,97% 3,06 M€
Habitatge i urbanisme 37,55% 5 M€
Benestar comunitari 26,27% 3,5 M€
Medi ambient 13,20% 1,76 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,85% 6,23 M€
Despeses corrents en béns i serveis 49,05% 6,52 M€
Transferències corrents 0,84% 111.202 €
Inversions reals 3,01% 400.000 €
Transferències de capital 0,26% 35.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació