Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

236,67 €

Pressupost inicial

10,37 M€

% sobre el total del press.

24,37 %

Mitjana despesa provincial

11,94 M€

Sobre aquesta partida

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. S'hi inclouen quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 21,23% 2,2 M€
Habitatge i urbanisme 22,42% 2,32 M€
Benestar comunitari 30,64% 3,18 M€
Medi ambient 25,71% 2,67 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,51% 4,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 58,01% 6,01 M€
Transferències corrents 0,52% 53.755 €
Inversions reals 0,68% 70.000 €
Transferències de capital 0,29% 30.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat