Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

164,91 €

Pressupost inicial

7,5 M€

% sobre el total del press.

16,00 %

Mitjana despesa provincial

5,07 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 68,34% 5,12 M€
Participació ciutadana 1,45% 108.395 €
Comunicacions internes 27,42% 2,06 M€
Imprevistos i funcions no classificades 2,80% 209.665 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 48,42% 3,63 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,07% 3,3 M€
Transferències corrents 0,54% 40.663 €
Fons de contingència i altres imprevistos 2,80% 209.665 €
Inversions reals 4,17% 312.650 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat