Comunicacions internes

Pressupost inicial / hab.

45,22 €

Pressupost inicial

2,06 M€

% sobre el total del press.

4,39 %

Mitjana despesa provincial

4,28 M€

Sobre aquesta partida

Comunicacions internes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,16% 1,09 M€
Despeses corrents en béns i serveis 37,52% 771.163 €
Transferències corrents 0,57% 11.713 €
Inversions reals 8,76% 180.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat