Administració general

Pressupost inicial / hab.

112,70 €

Pressupost inicial

5,12 M€

% sobre el total del press.

10,94 %

Mitjana despesa provincial

3,31 M€

Sobre aquesta partida

Administració General.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,52% 2,54 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,68% 2,44 M€
Transferències corrents 0,21% 10.800 €
Inversions reals 2,59% 132.650 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat