Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

312,83 €

Pressupost inicial

14,22 M€

% sobre el total del press.

30,35 %

Mitjana despesa provincial

8,98 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 11,47% 1,63 M€
Serveis de caràcter general 52,72% 7,5 M€
Administració financera i tributària 19,84% 2,82 M€
Transferències a altres administracions públiques 15,98% 2,27 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,61% 5,49 M€
Despeses corrents en béns i serveis 27,88% 3,96 M€
Despeses financeres 0,30% 43.000 €
Transferències corrents 16,88% 2,4 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 1,47% 209.665 €
Inversions reals 14,86% 2,11 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat