Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

62,05 €

Pressupost inicial

2,82 M€

% sobre el total del press.

6,02 %

Mitjana despesa provincial

2,47 M€

Sobre aquesta partida

Totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'Ajuntament. Per exemple, despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; tributs, formació i actualització de padrons fiscals. També s’inclouen les referents a la construcció i millora d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 22,59% 637.361,35 €
Gestió del patrimoni 61,71% 1,74 M€
Gestió del deute i de la tresoreria 15,70% 443.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,58% 636.961,35 €
Despeses corrents en béns i serveis 14,19% 400.400 €
Despeses financeres 1,52% 43.000 €
Inversions reals 61,71% 1,74 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat