Transferències a altres administracions públiques

Pressupost inicial / hab.

49,97 €

Pressupost inicial

2,27 M€

% sobre el total del press.

4,85 %

Mitjana despesa provincial

1,52 M€

Sobre aquesta partida

Transferències genèriques que fa l'Ajuntament a favor d'ens locals (Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal, associacions municipalistes) com participacions en ingressos, quotes de mancomunitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transferències a entitats locals territorials 99,16% 2,25 M€
Transferències a altres entitats locals 0,84% 19.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Transferències corrents 100,00% 2,27 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat