Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

252,73 €

Pressupost inicial

11,34 M€

% sobre el total del press.

25,56 %

Mitjana despesa provincial

7,2 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 11,93% 1,35 M€
Serveis de caràcter general 58,49% 6,63 M€
Administració financera i tributària 10,75% 1,22 M€
Transferències a altres administracions públiques 18,82% 2,13 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,67% 4,61 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,17% 3,87 M€
Despeses financeres 0,44% 50.000 €
Transferències corrents 19,80% 2,25 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 1,78% 202.000 €
Inversions reals 3,13% 355.000 €
Transferències de capital 0,01% 750 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació