Actuacions de caràcter general

Despesa pres. / hab.

254,93 €

Despesa pressupostada

11,34 M€

% sobre el total del press.

25,56 %

Mitjana despesa provincial

19,5 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 11,93% 1,35 M€
Serveis de caràcter general 58,49% 6,63 M€
Administració financera i tributària 10,75% 1,22 M€
Transferències a altres administracions públiques 18,82% 2,13 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat