Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

230,61 €

Pressupost inicial

10,1 M€

% sobre el total del press.

23,74 %

Mitjana despesa provincial

6,31 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 9,85% 994.492 €
Serveis de caràcter general 64,61% 6,53 M€
Administració financera i tributària 8,47% 855.560 €
Transferències a altres administracions públiques 17,08% 1,72 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,89% 4,13 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,03% 3,44 M€
Despeses financeres 1,44% 145.000 €
Transferències corrents 17,72% 1,79 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 1,84% 186.100 €
Inversions reals 4,08% 412.428 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat