Actuacions de caràcter general

Despesa pres. / hab.

205,01 €

Despesa pressupostada

8,97 M€

% sobre el total del press.

22,91 %

Mitjana despesa provincial

3,98 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 11,26% 1,01 M€
Serveis de caràcter general 61,95% 5,56 M€
Administració financera i tributària 8,88% 796.892,85 €
Transferències a altres administracions públiques 17,91% 1,61 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,34% 4,7 M€
Despeses corrents en béns i serveis 21,94% 1,97 M€
Despeses financeres 1,34% 120.000 €
Transferències corrents 18,54% 1,66 M€
Inversions reals 5,84% 523.800 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat