Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

74,66 €

Pressupost inicial

3,41 M€

% sobre el total del press.

6,82 %

Mitjana despesa provincial

3,82 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 17,33% 590.595,3 €
Transport públic 9,23% 314.402 €
Infraestructures 56,46% 1,92 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 16,98% 578.676,45 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 14,20% 483.757,75 €
Despeses corrents en béns i serveis 23,35% 795.686 €
Transferències corrents 7,37% 251.211 €
Inversions reals 55,08% 1,88 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació