Infraestructures

Pressupost inicial / hab.

42,16 €

Pressupost inicial

1,92 M€

% sobre el total del press.

3,85 %

Mitjana despesa provincial

196.733,21 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la creació, millora i manteniment de les infraestructures bàsiques no incloses en polítiques de despesa anteriors. Per exemple, construcció i millora de carreteres i camins veïnals, així com despeses relatives a estudis i serveis d'assistència tècnica que resultin necessaris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recursos hidràulics 0,00% 0 €
Altres infraestructures 100,00% 1,92 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 8,37% 161.092 €
Transferències corrents 0,83% 15.939 €
Inversions reals 90,80% 1,75 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació