Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Pressupost inicial / hab.

12,94 €

Pressupost inicial

590.595,3 €

% sobre el total del press.

1,18 %

Mitjana despesa provincial

1,51 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 19,77% 116.761,3 €
Comerç 67,10% 396.300 €
Ordenació i promoció turística 1,70% 10.034 €
Altres actuacions sectorials 11,43% 67.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 17,01% 100.441,3 €
Despeses corrents en béns i serveis 74,37% 439.234 €
Transferències corrents 8,62% 50.920 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació