Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

47,14 €

Pressupost inicial

2,06 M€

% sobre el total del press.

5,18 %

Mitjana despesa provincial

2,24 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 1,05% 21.620 €
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 16,06% 330.941,6 €
Transport públic 19,01% 391.800 €
Infraestructures 41,14% 847.850 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 22,74% 468.579 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 11,92% 245.660,6 €
Despeses corrents en béns i serveis 33,14% 682.930 €
Transferències corrents 13,21% 272.200 €
Inversions reals 41,73% 860.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat