Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

97,62 €

Pressupost inicial

4,21 M€

% sobre el total del press.

5,20 %

Mitjana despesa provincial

2,48 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 0,86% 36.000 €
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 7,94% 334.087 €
Transport públic 8,67% 365.065 €
Infraestructures 73,49% 3,09 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 9,04% 380.330 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 6,06% 254.880 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,76% 579.102 €
Transferències corrents 5,91% 248.750 €
Inversions reals 74,27% 3,13 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat