Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

158,91 €

Despesa pressupostada

6,96 M€

% sobre el total del press.

16,36 %

Mitjana despesa provincial

3,51 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la salut, educació, cultura, oci, temps lliure, esport i, en general, tot allò que millori la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Salut 1,73% 120.144 €
Educació 43,06% 3 M€
Cultura 31,71% 2,21 M€
Esport 23,51% 1,64 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,27% 2,04 M€
Despeses corrents en béns i serveis 39,45% 2,75 M€
Transferències corrents 9,58% 666.575 €
Inversions reals 21,70% 1,51 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat