Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

55,67 €

Pressupost inicial

2,44 M€

% sobre el total del press.

6,22 %

Mitjana despesa provincial

2,4 M€

Sobre aquesta partida

Despeses per desenvolupar l'assistència social primària. S’inclou la promoció de la igualtat de gènere, reinserció social, gestió dels serveis socials, serveis a persones dependents i d'assistència social, entre d’altres. També s'inclouen les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laboren en la consecució d'aquests objectius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 23,65% 576.229,65 €
Assistència social primària 22,23% 541.695 €
Promoció social 34,70% 845.577,3 €
Assistència a persones dependents 19,42% 473.190 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,91% 899.331,95 €
Despeses corrents en béns i serveis 35,54% 866.005 €
Transferències corrents 20,92% 509.855 €
Inversions reals 3,08% 75.000 €
Actius financers 3,55% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació