Administració general de serveis socials

Pressupost inicial / hab.

13,17 €

Pressupost inicial

576.229,65 €

% sobre el total del press.

1,47 %

Mitjana despesa provincial

429.065,57 €

Sobre aquesta partida

Administració General de serveis socials.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 86,93% 500.944,65 €
Despeses corrents en béns i serveis 7,56% 43.580 €
Transferències corrents 5,50% 31.705 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació