Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

12,38 €

Pressupost inicial

541.695 €

% sobre el total del press.

1,38 %

Mitjana despesa provincial

1,69 M€

Sobre aquesta partida

Despeses socials, que inclouen actuacions en polítics socials relacionades amb persones amb discapacitats, dones, gent, etc.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 17,73% 96.045 €
Transferències corrents 66,30% 359.150 €
Actius financers 15,97% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació