Material, subministraments i d'altres

Despesa pres. / hab.

283,56 €

Despesa pressupostada

12,5 M€

% sobre el total del press.

28,20 %

Mitjana despesa provincial

6,68 M€

Sobre aquesta partida

Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Ordinari no inventariable 0,65% 81.456 €
Subministraments 15,44% 1,93 M€
Serveis de telecomunicacions 2,01% 250.800 €
Transports 0,28% 34.625 €
Primes d'assegurances 1,11% 139.010 €
Tributs 0,22% 27.005 €
Despeses diverses 5,47% 683.631 €
Treballs fets per altres empreses i professionals 74,82% 9,35 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat