Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

113,05 €

Pressupost inicial

5,03 M€

% sobre el total del press.

11,12 %

Mitjana despesa provincial

3,93 M€

Sobre aquesta partida

Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 1,66% 83.700,6 €
Serveis socials i promoció social 72,25% 3,63 M€
Foment de l'ocupació 26,08% 1,31 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,42% 2,38 M€
Despeses corrents en béns i serveis 29,54% 1,49 M€
Transferències corrents 20,07% 1,01 M€
Inversions reals 1,25% 62.662 €
Actius financers 1,72% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat